VerkligHuvudman - logo

Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?

 

Penningtvätt

Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan röra sig om pengar från exempelvis narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, bedrägerier och rån. Den som vill dölja att pengarna kommer från brottslig verksamhet kan t.ex. försöka utnyttja banksystemet för att tvätta pengar eller på annat sätt omvandla oredovisade medel till redovisade. Upplägget för penningtvätt kan vara mer eller mindre komplicerat.

Läs gärna mer om penningtvätt här eller på Bankföreningens informationstjänst, som du hittar här.

Terrorismfinansiering

Terrorismfinansiering innebär att ekonomiskt stödja terrorism. Det handlar inte bara om att lämna direkta bidrag till terrorism, utan även om att samla in, tillhandahålla och ta emot pengar och tillgångar som ska finansiera terrorism.

Läs gärna mer om åtgärder mot terrorismfinansiering här.

Financial Action Task Force (FAFT)

Financial Action Task Force (FATF) är ett mellanstatligt organ som bekämpar penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen. FATF har antagit 40 rekommendationer med krav på finansiella företag att vidta åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för sådana ändamål. Genom återkommande utvärderingar kontrollerar FATF att medlemmarna följer dessa rekommendationer. FATF publicerar kontinuerligt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

De senaste rekommendationerna hittar du här.

(c) 2016 Nordiska Värdepappersregistret AB (publ) E-post: info@verklighuvudman.se