VerkligHuvudman - logo

Vad är verklig huvudman?

Enligt Penningtvättslagen är företag som omfattas av lagen skyldiga att kontrollera s.k. ”verklig huvudmans identitet”. Verklig huvudman definieras i penningtvättslagen som:

”en fysisk person för vars räkning någon annan person handlar, eller om kunden är en juridisk person, den som utövar ett bestämmande inflytande över kunden”.

Om kunden är en juridisk person - bolag eller stiftelse - skall verksamhetsutövaren kontrollera direkta och indirekta fysiska ägare om innehavet uppgår till mer än 25%.

Vem berörs av penningtvättslagen?

Både finansiella företag och vissa icke-finansiella verksamhetsutövare omfattas av Penningtvättslagen. Dessa företag har en straffsanktionerad skyldighet att undersöka och återkommande kontrollera vem som är verklig huvudman i de bolag som de har som kunder. Kundekännedom är en löpande process som också kallas Know Your Customer eller KYC. Om ett företag inte lyckas uppnå kundkännedom får en affärsförbindelse inte etableras eller en transaktion inte utföras med kunden. Om företaget redan har etablerat en affärsförbindelse ska denna avslutas.

Här kan du läsa mer om vilka som omfattas och påverkas av Penningtvättslagen.

Rapportera verklig huvudman

Genom att föra din aktiebok digitalt hos en godkänd aktieboksleverantör, så kan du enkelt rapportera om vem eller vilka som är huvudägare i ditt aktiebolag. På detta sätt slipper du bevaka och rapportera förändringar hos dina delägares ägare. Underlätta vardagen både för dig och dina leverantörer, börja för aktiebok digitalt idag! VerkligHuvudman sorterar och visar sedan verklig huvudman i ditt bolag för verksamhetsutövare med ett befogat intresse.

Kräv digital aktiebok för korrekt info

GratisAktiebok AktiebokOnline NVR.se WebbAktiebok.se MinAktiebok.se
(c) 2016 Nordiska Värdepappersregistret AB (publ) E-post: info@verklighuvudman.se