VerkligHuvudman - logo

Om denna webbplats

Denna webbplats ägs och drivs av Nordiska Värdepappersregistret AB (publ) (NVR). NVR är en operatör av värdepappersregistersystem för främst Nordiska kupongbolag, dvs aktiebolag som ej är avstämningsbolag och anslutna till ett centralt värdepappersregister.

NVR:s organisationsnummer är 556688-9316 och bolaget är registrerad både för F-skatt och i Momsregistret. Verksamhetsbeskrivningen lyder:

"Bolaget skall erbjuda tjänster för registrering av värdepappersinnehav, samt att därtill erbjuda rådgivning med avseende på överlåtelse av värdepapper, för i huvudsak nordiska aktiebolag och därmed förenlig verksamhet."

Verklig huvudman i NVR är Henrik Kristensen (Ekon Dr., Fil Dr.). För mer information om NVR och dess företrädare, se här.

(c) 2016 Nordiska Värdepappersregistret AB (publ) E-post: info@verklighuvudman.se